આજે તમારા હાથમાં સૂવું છે – Gujrati Romantic Shayari

આજે તારી બાહોં માં સોવા માંગી છું – Gujrati Romantic Shayari
આજે તમારા હાથમાં સૂવું છે

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here